วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขั้นตอนการทำโครงงาน

ขั้นตอนการทำโครงงาน


การทำโครงงานมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การคิดหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา

การวางแผนในการทำโครงงาน

การลงมือทำโครงงาน

การเขียนรายงาน

การแสดงผลงาน

1.การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา

ขั้นตอนการเลือกหัวเรื่องเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญหัวเรืองของโครงงานจะต้องชัดเจนน่าสนใจและเป็นความยากรู้

ข้อควรคำนึงในการเลือกหัวเรื่องในการทำโครงงาน

เหมาะสมกับระดับความรู้

เหมาะสมกับความสามารถ

วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้

งบประมาณ

ระยะเวลาที่ใช้ทำโครงงาน

มีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา

ความปลอดภัย

มีแหล่งความรู้หรือเอกสารเพียงพอที่จะค้นคว้า

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การใส่คอนแทคเลนส์

การใส่คอนแทคเลนส์


1.เล็บนิ้วชี้และนิ้วโป้งของมือข้างที่ถนัดควรจะตัดสั้นเรียบร้อยเพราะเราต้องใช้ในการใส่คอนแทคถอดคอนแทคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาถอด ถ้าเล็บยาว ตาอาจจะบอดเพราะบาดเจ็บจากเล็บคุณเองค่ะ

2.เริ่มจากการใช้ปลายนิ้วหยิบคอนแทคเลนส์มาวางบนมืออีกข้างแล้วหยดน้ำยาคอนแทคลงบนเลนส์ แล้วใช้นิ้วชี้ถูคอนแทคเป็นแนวเส้นตรงกลับไปมา

3.จากนั้นวางคอนแทคเลนส์บนปลายนิ้วชี้ข้างที่ถนัด ใช้มืออีกข้างเปิดเปลือกตาไว้

4.แล้วเอาคอนแทคแตะลงไปบนตา หลับตาแล้วใช้นิ้วมือนวดเปลือกตาเบาๆ เพื่อให้คอนแทคเข้าที่ (บางทีก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้)